Regulamin Karty Stałego Pacjenta  -  10% zniżki

&1 

Karta Stałego Pacjenta  jest imienna i przypisana tylko do jednego pacjenta. 
Upoważnia  do korzystania z 10%zniżki na wszystkie usługi dostępne w LEK-STOM.  
&2
Do otrzymania Karty Stałego Pacjenta upoważniona jest osoba pełnoletnia , która odpłatnie korzysta z usług LEK-STOM.
Karta może zostać wydana pacjentowi jeżeli jednorazowo wartość usług przekroczy 300,-zł.
   
&3
Kartę należy okazać każdorazowo przed rejestracją w centrum LEK-STOM.
 
&4
Karta uszkodzona nie będzie honorowana. W razie zniszczenia lub zgubienia Karta nie podlega wymianie.  
&5
Karta wydawana jest w recepcji LEK-STOM.  
&6
LEK-STOM w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Karcie oraz regulaminie.